Γεώργιος Λαγανάς

Χριστόφορος Άγγελος, Εγχειρίδιον περί της καταστάσεως των σήμερον ευρισκομένων Ελλήνων, 1617, επιμέλεια Γεώργιος Λαγανάς, 2008

Γεώργιος Λαγανάς, Ύμνος εις την ελευθερίαν. Από το στίχο στο μέλος, 2004

Διονυσίου Σολωμού Ύμνος εις την ελευθερίαν. Μελοποιηθείς μεν υπό του Ιππότου Νικολάου Χ. Μάντζαρου, εκδοθείς δε τη φιλόμουσω δαπάνη των εν Αγγλία ομογενών. Εν Λονδίνω Clayton 1873, επίμετρο: Γεώργιος Λαγανάς, 2002

Ύμνος εις την ελευθερίαν έγραψε Διονύσιος Σολωμός Ζακύνθιος Τον Μάιο Μήνα 1823. Εν Μεσολογγίω, εκ της τυπογραφίας Δ. Μεσθενέως, επίμετρο: Γεώργιος Λαγανάς,1825, 2001, 2002


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.