.
Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου

Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου-Αγλαΐα Λ. Τσιάρα, Εικόνες της Άρτας. Η εκκλησιαστική ζωγραφική στην περιοχή της Άρτας κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, Ιερά Μητρόπολις Άρτης, Άρτα 2008

Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου, Τα μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων, Ιερά Μονή Ελεούσης νήσου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2004


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.