.
.

Απόστολος Ζώτος


Το λίπος του λύκου, Εκδόσεις του Φοίνικα, Αθήνα 2009

Ωδή στον ποταμό Αώο, Εκδόσεις του Φοίνικα - Βιβλιοπωλείο Ελεγείον, Αθήνα-Κόνιτσα 2007

Πνευστός Κιμμέριος, Εκδόσεις του Φοίνικα - Βιβλιοπωλείο Ελεγείον, Αθήνα-Κόνιτσα 2006

Παράδοξα Δώρα από Αμύθητα Χέρια, Εκδόσεις του Φοίνικα, Αθήνα 2004
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.