.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης


Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Όνειρο στο κύμα, δια χειρός Εμμ. Κορρέ του Νάξιου, 2002

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Στο Χριστό στο κάστρο, ξυλογραφίες Φωτεινή Στεφανίδου, 1997, 2002

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.