Νίκη Τσιρώνη


Τιμή και τίμημα. Χορηγία, φιλανθρωπία, εθελοντισμός. Η ευθύνη του πολίτη απέναντι στην κοινωνία
. Πρακτικά ημερίδας της Πολιτιστικής Εταιρείας Αίνος, 27 Φεβρουαρίου 2007, επιστημονική επιμέλεια Νίκη Τσιρώνη, Εκδόσεις του Φοίνικα, 2009

Βιβλιοαμφιάστης - Παράρτημα 1. Πρακτικά Ϛʹ διεθνούς συμποσίου Ελληνικής παλαιογραφίας, Comité de Ιnternational Paléographie Grecque, επιμ. Βασίλης Άτσαλος-Νίκη Τσιρώνη, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, 2008

Βιβλιοαμφιάστης 3. Το βιβλίο στο Βυζάντιο. Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία,
επιμ. Νίκη Τσιρώνη σε συνεργασία με τους Μπάμπη Λέγγα και Αναστασία Λαζαρίδου, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 2008

Νίκη Τσιρώνη-Μπάμπης Λέγγας, Εικόνες της ιστορίας και του βίου της Κορινθίας. Χαρακτικά από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, Εκδόσεις του Φοίνικα-Club Hotel Casino Loutraki, Αθήνα 2007

Νίκη Τσιρώνη - Μπάμπης Λέγγας, Η τέχνη της βιβλιοδεσίας. Οι θησαυροί της πόλης των Ιωαννίνων, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, 2003

Νίκη Τσιρώνη - Μπάμπης Λέγγας, Η τέχνη της βιβλιοδεσίας. Οδηγός έκθεσης, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, 2003

Νίκη Τσιρώνη, Κασσιανή η υμνωδός, εισαγωγή Νίκη Τσιρώνη, 2002

Γνώμαι Κασίας, επίμετρο Νίκη Τσιρώνη, 2002

Ω γλυκύ μου έαρ. Επιτάφιος Θρήνος, επίμετρο Νίκη Τσιρώνη, 2001.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.