Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος

Ευγενίου Βουλγάρεως, Η Λογική, εν Λειψία 1766, επιμ. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2010

Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Νεοελληνική φιλοσοφία: από την έρευνα των πηγών στην προβολή των δεδομένων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.