Κ. Π. Καβάφης
Η Πόλις
Οι σημαντικότερες μεταφράσεις
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
Αλεξάνδρεια 2008


C.P. Cavafy
In the Great Pan-Hellenic World
Στο Μέγα Πανελλήνιον
Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης»
Αθήνα 2010