Αρχαία Κορινθία

Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Κίσσας
Έφορος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κορινθίας
Εκδόσεις του Φοίνικα, 2013
Το βιβλίο κυκλοφορεί επίσης στα αγγλικά και γερμανικά με τίτλο αντιστοίχως: Ancient Corinthia και Antike Korinthia.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΙΣΣΑ
Με κείμενα γραμμένα από τους αρχαιολόγους της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων (ΛΖ΄ ΕΠΚΑ), μόνιμους και συμβασιούχους, καθώς και από τον Προϊστάμενο της Εφορείας κ. Κωνσταντίνο Κίσσα.
Ο συλλογικός τόμος περιλαμβάνει:
   - τις σημαντικότερες προϊστορικές, αρχαϊκές, κλασικές, ελληνιστικές και ρωμαϊκές αρχαιότητες της Κορινθίας, αλλά και ορισμένες άλλες εκτός των ορίων της Αρχαίας Κορινθίας που ωστόσο εμπίπτουν σήμερα στην αρμοδιότητα της ΛΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
   - τα πορίσματα των πρόσφατων ανασκαφών της Εφορείας
   -  πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό αρχαιολογικών θέσεων και αντικειμένων
   -  αναλυτική βιβλιογραφία

Η έκδοση του επιστημονικού αυτού τόμου καλύπτει το κενό που υπήρχε στη σχετική βιβλιογραφία. Παράλληλα όμως καλύπτει και την ανάγκη έκδοσης ενός τουριστικού οδηγού για την περιοχή, αφού το βιβλίο εκτός των άλλων επιχειρεί να παρουσιάσει τον αρχαιολογικό πλούτο της Κορινθίας με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, ώστε ο πλούτος αυτός να γίνει προσιτός στο ευρύ, όχι κατ’ ανάγκην εξειδικευμένο, κοινό.

Ν. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ – ΡΑΣΣΙΑ, Η άγνωστη πλευρά της Αρχαίας Κορινθίας