Σταυρούλα Κουράκου
Το Ξινόμαυρο
H οινάμπελος της Κεντροδυτικής Μακεδονίας


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ Α΄
Πόλεις και άνθρωποι στους αρχαίους χρόνους

Ιστορικές πινελιές
Αρχαίοι αμπελώνες
Η διονυσιακή λατρεία
Συμποτικά σκεύη

ΜΕΡΟΣ Β΄
Αμπελώνες και Οίνοι Ξινόμαυρου

Η ποικιλία αμπέλου
Κατηγορίες οίνων
Οίνοι Ονομασίας Προέλευσης
Οίνοι Γεωγραφικής Ένδειξης
Ζώνες ΠΟΠ
Το Ξινόμαυρο «πρεσβευτής»
Τύποι οίνων
Παλαίωση - ετικετάρισμα

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Η εξέλιξη της αμπελοκαλλιέργειας στους νεότερους αιώνες

Μαρτυρίες γραπτών πηγών
Τουρκικά αρχεία
Άλλες πηγές
Περιηγητές και ιστοριογράφοι
Βογατσικό
Σιάτιστα
Καστοριά
Τα μακεδονικά πατητήρια
Μετανάστευση και εμπόριο
Ανταλλαγή των πληθυσμών
Φυλλοξήρα και αναμπέλωση

ΜΕΡΟΣ Δ΄
Οι κυριότερες περιοχές καλλιεργείας

ΝΑΟΥΣΑ στον Νομό Ημαθίας
Το αμπελουργικό τοπίο
Μύθοι και ιστορία
Αμπέλια και κρασί
Ο οίνος ΟΠΑΠ Νάουσα
Ερευνητικά προγράμματα
Η ποιότητα γεννιέται στον αμπελώνα
Το σύγχρονο οινεμπόριο

Επίμετρο
Οίνος από σταφύλια αγρίας αμπέλου

ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ στον Νομό Φλωρίνης

Στο Αμύνταιο το 1962
Τα εδάφη της ζώνης
Τριετές ερευνητικό πρόγραμμα
Αναγνώριση οίνων ΟΠΑΠ Αμύνταιο
Αμπελοκαλλιέργεια 27 αιώνων
Η ιστορία του τοπωνυμίου
Αρχαίοι οικισμοί
Αμπελότοπος 27 αιώνων
Το Αμύνταιο τον 21ο αιώνα
Αμπελώνες και οίνοι
Τεχνολογικοί νεωτερισμοί
Οι ροζέ οίνοι
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ στον Νομό Κιλκίς

Σταθμοί της ιστορίας της
Αμπέλι και κρασί
Ποικιλίες αμπέλου
Αμπελοκαλλιέργεια
Τρυγητός
Οινοποίηση
Οινεμπόριο
Αλλαγή της ποικιλιακής σύνθεσης
Οίνος ΟΠΑΠ Γουμένισσα

Επίμετρο
Το κλάδεμα των αμπελιών και ο άγιος Τρύφωνας

ΒΕΛΒΕΝΤΟ στον Νομό Κοζάνης

Ο Αλιάκμονας και η λίμνη Πολυφύτου
Βελβεντό το οινοφόρο
Ένα βιβλίο 200 χρόνων
Ο αρχαίος κόσμος
Παραδόσεις και μεταβυζαντινά τεκμήρια
Η αμπελοκαλλιέργεια επί Τουρκοκρατίας
Το οινεμπόριο

ΡΑΨΑΝΗ στον Κάτω Όλυμπο

Η Κοινότητα
Ο αμπελώνας
Το κρασί
Ο οίνος ΟΠΑΠ Ραψάνη