[Ἄ. Ἀφεντουλίδου, Ἄ. Γρίβα, Γ. Γώτης, Χρ. Καραντώνη, Κ. Κούσουλα, Δ. Μήττα, Κ. Μπούρας, Μ. Πάλλα, Μ. Πολίτου] 
Ἐπιμέλεια-Ἐπιμύθιο: Κώστας Θ. Ριζάκης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μάρκος Μέσκος, Τρία ποιήματα 

Ἄννα Ἀφεντουλίδου, «Μάικω καὶ μητέρα καὶ μάνα καὶ μά»: σκέψεις γιὰ τὴ μητρικὴ φιγούρα στὴν ποίηση τοῦ Μάρκου Μέσκου 

Ἄννα. Γρίβα, Ὁ Μάρκος Μέσκος καὶ ἡ ἀρχαία ποιητικὴ 

Γιῶργος Γώτης, Τόπος – Πρόσωπο -στὴν ποίηση τοῦ Μάρκου Μέσκου 

Χριστίνα Καραντώνη, Μάρκος Μέσκος: Τὸ τὶ καὶ τὸ ὅτι τῆς ποίησης [του] ἐνδεχομένως 

Κατερίνα Κούσουλα, Τὰ χνάρια τῆς ὁλότητας. Σ’ ἑνὸς ποιητῆ τὸ δάσος 

Δήμητρα Μήττα, Ἄ-λογα καὶ ἀνυπότακτα, ἔν-λογα καὶ προφητικὰ στὰ Ἄλογα στὸν ἱππόδρομο τοῦ Μάρκου Μέσκου 

Κωνσταντῖνος Μπούρας, Ἕνας ποιητὴς ἀλεξιθάνατος κι ἐρεβώδης: Μάρκος Μέσκος (1935-…)

Μαρία Πάλλα, Πουλάκια στὴ θύελλα. Ἀπὸ τὸ Μαῦρο Δάσος στὸν Ἑνικό καὶ Πληθυντικὸ ψίθυρο τοῦ Μάρκου Μέσκου

Μαρία Πολίτου, Ἀπὸ τὰ μονοπάτια τῆς μνήμης στὴ γενέθλια γῆ τοῦ Μάρκου Μέσκου

ΕΠΙΜΥΘΙΟ
Κώστας Θ. Ριζάκης, ἡ σιγουριὰ στὸ αἷμα